søndag 7. november 2010

Vindmasta i Longemyr

På slutten av 90-tallet, var det mye engasjemant ang vindkraft her på Sør Karmøy. Lokale krefter var for en vindmølle park, det ble plassert ut ulike prøvemaster som skulle samle inn data til bruk i en evt videre satsning. Det ble aldri vindmøller i heia på Sør Karmøy, og målemasten i Longemyr skulle vært fjernet i 2001, men den har nå stått i 9 år etter at den skulle ha vært fjernet.

                                          Målemasta i Longemyr blandt kysthei og lyng.
 
Å ta turen innover til Longemyr er en fin tur innover kysthei og lyng. For noen år siden tok jeg bilde av vindmåleren på toppen av masten, denne var tydelig ødelagt. Et år etter var masten i like dårlig stand. Da tenkte jeg det kommer ikke til å skje noe med denne, før den faller ned.


                                                                  Toppen av masten

Etter å ha undersøkt litt, viste deg seg at verken Karmøy kommunen eller Haugaland kraft visste noe om masten. Kommunen hadde et vedtak på at det var gitt konsesjon på 2 år og den skulle vært fjernet innen15.06.2001! Det ble også en sak i lokal presse, to artikkler. Dette hjalp ang å få fjernet masten.

Da jeg var oppover Longemyr denne helgen var masten borte! En seier for "nærturen"!


                                                            Masten stod på høyden i bilde.

Det som irriterer meg mest er hvordan en kan la vær å rydde opp etter seg og argumentere
"– Nei, vi har ikke glemt den. Vi har ikke oppfattet at det har vært noen kontroverser rundt dette, og har heller ikke fått noen påpakning" Haugaland Kraft.  Karmøybladet 25 august 2010.
Når denne har stått 9 år over tiden en hadde konsesjon for.
Haugaland kraft har nå fjernet masten og ryddet området, slik de lovet i Karmøybladet 25. august.

Jeg er sikker på det er mange eksempler på dette. Er en ikke kritisk til inngrep i naturen så vil det i fremtiden bli nok av slike tillfeller hvor ingen tar ansvar.

                                                                               ***

Går en helt inn til enden av Longemyrveien kommer en til en skogplanting. Her var det 3 konglebit som spiste einerbær i dag. Det var første gang jeg har sett denne, kjekt å se den på Sandve. Konglebit er sporadisk sett på Vestlandet, helst ved invasjon.

 Fikk kun en liten observasjon av konglebiten, en stor fink på størrelse med en trost.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar